תעלה מצפון וממזרח לרמה שבמרכז הר הבית

עבודות הווקף

ב-26 באוגוסט 2007 החל הווקף לחפור תעלה נוספת בטרקטורים בתוך הר הבית. התעלה הקיפה את הרמה שבמרכז הר הבית מצפון וממזרח. עומקה מגיע ל- 1.5 מ', ואורכה כ- 400 מ'!
העבודות נמשכו חמישה ימים ונערכו גם בשעות החשכה.
עבודות ההרס נעשו בחסות המשטרה ורשות העתיקות. פקח של רשות העתיקות עמד במקום, צפה בעבודות ולא הפסיק אותן למרות השרידים והממצאים הארכאולוגיים שהתגלו תוך כדי העבודות. במקום לעצור את עבודת הטרקטורים ולארגן חפירה ארכאולוגית מסודרת, הוא אפשר לטרקטורים להמשיך לעבוד.

 
תוואי התעלה שנחפרה בהר הבית בקיץ 2007
תוואי התעלה

הנזק לארכאולוגיה

עבודה בטרקטורים מותרת רק בשפכים מודרניים. לא ניתן לערוך חפירה ארכאולוגית בכלים כבדים, ולכן בחפירת התעלה התערבבו הממצאים ונהרסו שרידי מבנים קדומים. אמנם בעת החפירות נכח במקום פקח מטעם רשות העתיקות, אך נוכחות זו הייתה חסרת טעם כיוון שלא היה בידו לבצע תיעוד ארכאולוגי  ובכלל זה לצייר חתכים, לשרטט תוכניות, לצלם, לסנן עפר ולאסוף ממצאים. יתרה מכך תפקידו של ה פקח הייתה לעצור כל עבודה כאשר זיהה קיומם של רבדים ארכיאולוגים ולא לעמוד לצפות כיצד הטרקטורים חותכים שכבות ארכאולוגיות ופוגעים בשרידי בנייה עתיקים.
בהר הבית מעולם לא התבצעה חפירה ארכאולוגית, אף על פי שזהו האתר הארכאולוגי החשוב ביותר בארץ. אם צריכה להיעשות עבודת חפירה כלשהי בהר הבית היא חייבת להיעשות בזהירות רבה ובהקפדה מדעית, ובוודאי שלא בכלים כבדים.

 
פקח של רשות העתיקות צופה על הרס עתיקות
פקח מטעם רשות העתיקות צופה בהרס ולא מונע אותו

ארכאולוגים שביקרו במקום בזמן שהתעלה הייתה עדיין פתוחה הבחינו בשורת אבנים שנראתה כשריד של קיר קדום ברוחב 5 מטרים! כיוון שהעבודה נעשתה בטרקטורים, ולא נעשתה על פי שיטות חפירה ארכאולוגיות, אף אחד לא בחן את הממצא שניגש אל הקיר כדי לתארך אותו. על סמך מיקום הקיר הועלתה השערה שמדובר בקיר העזרה הדרומי של בית המקדש השני. מן הראוי היה לחקור את הקיר, לשמר אותו ולהציגו לתיירים, ולא להרוס אותו.

החתך שנוצר בשולי התעלה מעיד על שכבות ארכאולוגיות שנהרסו בעת החפירה. חפירה ארכאולוגית מסודרת מחייבת הפרדה של הממצאים מהשכבות השונות כדי לתארך כל שכבה. כמובן שהפרדה כזאת לא נעשתה ולא הייתה יכולה להיעשות בחפירה בכלים כבדים.
במקומות מסוימים בתעלה אפשר היה לראות את סלע האם גבוה יותר מאשר בשאר המקומות. סביר להניח שדווקא במקומות האלה היה הסלע המזדקר חלק מהבנייה הקדומה, אך אי אפשר לבחון זאת כי העבודה בטרקטור פגעה בסלע והרסה את השכבות הארכאולוגיות שניגשו אל הסלע.

שורת אבנים, אולי קיר עתיק שנהרס בעת חפירת התעלה
שורת אבנים, ככל הנראה קיר קדום שנהרס בעת חפירת התעלה
 
 
 

מהתעלה הוצאו כ- 400 טון אדמה רוויה בעתיקות, מתוך שכבות ארכאולוגיות שונות. האדמה לא סוננה, ורק ממצאים מועטים נאספו מתוכה באקראי. לצידי התעלה, לכל אורכה, נראו אבני בנייה שונות שהוצאו החוצה, וביניהן פריטים ארכיטקטוניים מגולפים. אבנים אלה לא נחקרו אף שאפשר ללמוד מהן רבות על הארכיטקטורה בהר הבית בימי קדם.

פריטים ארכיטקטוניים שהוצאו מהתעלה
פריטים ארכיטקטוניים שהוצאו מהתעלה
 

התנהלות המשטרה ורשות העתיקות

המשטרה היא זו שאישרה את חפירת התעלה אף על פי שלא היו בידי הווקף האישורים הדרושים על פי החוק (אישור ועדת התכנון והבנייה ואישור ועדת שרים לענייני מקומות קדושים, וכן אישור כתוב מרשות העתיקות).
השוטרים נכחו במקום בעת העבודות, בכך הביעה המשטרה תבוסתנות וכניעה לכוחניות של הווקף, במקום לממש את תפקידה באכיפת החוק.

הפעולות הבלתי חוקיות של הווקף לא לוו בהליך תקין. רשות העתיקות לא קיבלה מהווקף בקשה רשמית לבצע את העבודות. המשטרה פנתה אליה בעל פה בנושא, אחרי שהווקף הודיע למשטרה את תכניתו. אף על פי כן מסרה הרשות אישור בעל פה למשטרה. היא הציבה פקח בעת העבודות אך הוא לא מילא את תפקידו ולא זו בלבד שלא מנע את פעולות הרס העתיקות אלא אף עמד מן הצד וצפה בביצועה הפשעים.


יש לציין שעל פי סעיף 42ב בחוק העתיקות רשאי פקח רשות העתיקות להרחיק מאתר עתיקות כל אדם העובר על הוראות חוק העתיקות. פקחי רשות העתיקות ושוטרי משטרת ישראל מעולם לא מימשו את הסמכות הזאת ביחס לאנשי הווקף העוברים חדשות לבקרים על הוראות חוק העתיקות.
רשות העתיקות והמשטרה מעולם לא הגישו תלונה ולא תבעו לדין את אותם עבריינים שגרמו וגורמים להרס העתיקות בהר הבית.
זו לא רק סמכותם לעשות זאת אלא חובתם כדי להגן על עתיקות הר הבית כנגד אותם פורעי חוק.
אי העמדה לדין של אותם פורעי חוק הינה השלמה עם מעשיהם הבלתי חוקיים.

כחודשיים לאחר העבודות פרסמה רשות העתיקות ממצאים בודדים שהיא בכל זאת אספה בקטע הדרומי של התעלה. אין ספק שהפרסום נעשה בעקבות הביקורת החריפה שהשמיע הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית על התנהלות רשות העתיקות בעניין עבודות הטרקטורים בהר הבית. הפרסום היה תעודת עניות לרשות העתיקות. לא הוצג בו תיעוד שיטתי של החפירה אלא רק ממצאים אקראיים שנאספו מתוך העפר שהוצא מקטע קטן בתעלה. עם זאת, הממצאים מימי הבית הראשון שהתפרסמו אך מדגישים את העוולה ואת גודל האובדן ומעידים על הערך העצום שהיה יכול להיות לחפירה ארכאולוגית אמתית, אילו היו מנהלים חפירה כזאת במקום התעלה שנחפרה בטרקטורים.
 

לפרסום הממצא באתר רשות העתיקות לחץ כאן

רשות העתיקות אמורה להגן על העתיקות בארץ, ואף על פי כן היא משלימה עם צמצום הסמכויות שלה בהר הבית, ואינה מנסה לממש את סמכויותיה כדי למנוע הרס עתיקות. וכך אמר מנכ"ל רשות העתיקות בישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה שנערכה בעקבות חפירת התעלות על הר הבית:

"המשטרה מנהלת את ענייני הר הבית, לפחות מבחינתי. אנחנו לא נמצאים על ההר, אנחנו לא מפקחים בהר הבית כמו בכל אתר עתיקות אחר על פי ההגדרה החוקית של חוק העתיקות".
[שוקה דורפמן, מנכ"ל רשות העתיקות, 22.10.2007]

בהמשך דבריו הביע מנכ"ל רשות העתיקות את הפשרנות של הרשות וההשלמה עם החולשה שלה ושל המשטרה כנגד הווקף:
"אני הייתי צריך לשקול בהתנהלות הזאת שיקול אחד מרכזי ומאוד חשוב, אם אני עושה את זה כמו שאני עושה בכל אתר עתיקות אחר, או שאני מתנה תנאים שאי אפשר יהיה לפקח ואז הווקף יעשה מה שהוא רוצה...
... אנחנו החלטנו שאנחנו נפקח ובמקרים מסוימים גם נגמיש את עמדתנו כדי להיות שם ולראות מה הם עושים וזאת על מנת להיות נוכחים ולראות בדיוק מה עושים...
... אני הייתי מעדיף שלא יעבדו עם טרקטור, אבל נוצר מצב של לוח זמנים מאוד צפוף..."


האבסורד שבגישה זו זועק כאשר משווים את הפשעים שנעשים בהר הבית למקרה אונס: האם המשטרה הייתה מעדיפה לעמוד מן הצד רק כדי לדעת יותר פרטים על העברה הנוראה שנעשית או הייתה עושה כל שביכולתה על פי החוק כדי למנוע את האונס הנורא?!
 

 
 
ממצאים האופייניים לתקופת הבית הראשון
ממצאים האופייניים לתקופת הבית הראשון, כמוהם נמצאו בהר הבית

התעלה שנחפרה בהרה בית באוגוסט 2007

התעלה שנחפרה בהר הבית באוגוסט 2007 

   

 

בחזרה ל'הרס עתיקות בשנת 2007'