מערבלי בטון בהר הביתמה עושים אנשי הווקף עם בטון בהר הבית?

שימוש בבטון באתרי עתיקות אסור אפילו בעבודות שימור מקצועיות. הבטון גורם לנזקים במבנים עתיקים. נוסף על כך, מראה הבטון פוגע באותנתיות של המבנה.

שער השלשלת לפני ההשחתהשער השלשלת הוא אחד משערי הכניסה להר הבית. זהו מבנה היסטורי וראוי שיהיה שמור ומתוחזק, אך הוא מוזנח, נבנו בו תוספות מאבנים ובטון, נקדחו בו חורים לתליית כבלים חשמליים ומנורות, וקירותיו ועמודיו נצבעו בספריי צבעוני.

משאית כבדה הסתובבה על הר הבית עמוסה בחומרי בנייה. הן מפקדי המשטרה הן רשות העתיקות לא ידעו שהוכנסה משאית להר הבית עד שאנשי הוועד למניעת הרס העתיקות דיווחו להם על כך.

קורות עץ עתיקות שהוצאו ממסגד אל-אקצה נמצאות על הר הבית בלי השגחה וללא תנאי שימור נאותים. חלק מהקורות נעלמו, ויש חשש לגורלן של האחרות אם הן לא יוצאו מהר הבית ויועברו לידי רשות העתיקות.

טרקטור עובד בערמות העפר בהר הביתבמרס 2010 נצפה טרקטור עובד בתוך מתחם הר הבית ללא כל פיקוח ארכאולוגי. הטרקטור לקח אדמה רווית עתיקות מערמות העפר שחלקן הוצאו מהחללים התת-קרקעיים

מוקד להתכת עופרת בתוך הר הביתבמתחם הר הבית ישנם לוחות עופרת רבים שהוסרו מהתקרה של מסגד אל-אקצה בשנות ה-30 של המאה ה-20, ולאחרונה החליטו אנשי הווקף המוסלמי להתיך את הלוחות כדי להשתמש בעופרת לצרכים שונים.

כיפת השלשלתכיפת השלשלת היא אחד המונומנטים הקדומים בהר הבית. בימים אלה נעשים שינויים במבנה , אף על פי שיש למבנה חשיבות ארכאולוגית והיסטורית וחשוב לשמר אותו.

עבודות מתחת לפני השטח בשער השלשלת ללא פיקוחשער המשגיח הוא אחד השערים המובילים אל מתחם הר הבית ממערב. הוא נבנה בימי הביניים, ובראשית המאה ה-13 הוצבו דלתותיו. עבודות ללא פיקוח התבצעו בשער המשגיח באוגוסט 2010, אף שעבודות במקום זה מחייבות בקשת רישיון מרשות העתיקות ומוועדת שרים לענייני המקומות הקדושים.