עבודות בטרקטור ופיזור אדמה רוויה בעתיקות

 

במרס 2010 נצפה טרקטור עובד בתוך מתחם הר הבית ללא כל פיקוח ארכאולוגי. הטרקטור לקח אדמה רווית עתיקות מערמות העפר שחלקן הוצאו מהחללים התת-קרקעיים, והוביל אותה לאזור שמצפון לשער הרחמים כדי ליישר שטח. במהלך עבודת הטרקטור נראו בערמות אריחים של "אופוס סקטילה", סוג הריצוף שהיה בהר הבית בימי הבית השני.
פיזור האדמה עלול להזיק לעתיקות המצויות בערמות ומקטין את הסיכוי להציל אותן. יש לציין שהערמות נמצאות בהר הבית מאחר שבג"ץ קבע, במסגרת עתירה של הוועד למניעת הרס העתיקות בעניין ערמות עפר אלה, כי אין להוציא אותן אל מחוץ להר הבית. העתירה נועדה למנוע עבודה עם כלים כבדים בהר הבית, ולפיכך עבודת הטרקטור בערימות עומדת בניגוד לרציונל שהנחה את בג"ץ.

טרקטור עובד בערמות העפר בהר הבית

 

 

 

 

 

  

 

 

 

חזרה לדף הרס עתיקות בשנת 2010