מערבלי בטון בהר הבית

הווקף מחזיק בהר הבית מערבלי בטון, האם ניתנה לו רשות להכניס את המערבלים לאתר?
מי אישר זאת? עבור מה דרוש לווקף בטון ומה עושים בו?
על פי חוק העתיקות אסור לעשות באתר עתיקות כל עבודת בנייה או שינוי בעתיקות. לכן אין שום סיבה שהווקף יורשה להחזיק מערבלי בטון בהר הבית.
הבטון אסור לשימוש באתרים ארכאולוגיים, אפילו בעבודות שימור מקצועיות. ניסיונות של משמרים מקצועיים להלביש טכנולוגיות מודרניות של בטון על מבנים עתיקים גרמו לנזקים חמורים כגון הופעת סדקים. נוסף על כך מראה הבטון זר לבנייה המסורתית ופוגע באותנטיות של המבנה.
יש להורות למשטרה להוציא את המערבלים מהר הבית ולאסור את הכנסתם, והכנסת חומרי בנייה וציוד בנייה אחר להר הבית!
 

 מערבלי בטון בדרום הר הבית יחד עם חומרי בנייה אחרים

מערבלי בטון בדרום הר הבית

חזרה לדף 'הרס עתיקות בשנת 2010