מאמרים וכתבות

קבורה מוסלמית לא חוקית בתחום גן לאומי

ב 15.6.09 התקיים דיון בבית המשפט העליון בנוגע לעתירת הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית נגד

קבורה מוסלמית לא חוקית בתחום הגן הלאומי בקרן העופל. בדיון זה המדינה אמרה שיש לה תכנית

להסדרת הגן הלאומי בשטח הקבורה, ובכך קיבלה באופן עקרוני את עמדת העותרים. עם זאת המדינה לא

התחייבה ליישם את התכנית בתוך זמן מסוים.

לשמיעת כתבת קול ישראל בנושא וריאיון עם ד"ר עו"ד שמואל ברקוביץ לחץ כאן  .

לשמיעת ריאיון עם ד"ר אילת מזר בעניין חשיבות האתר הארכיאולוגי בקרן העופן לחץ כאן   .

חזרה לדף 'מאמרים וכתבות