הזירה המשפטית

העתירה השלישית - בג"ץ קרן העופל

בג"ץ 7800/05

באוגוסט 2005 הגיש הוועד עתירה לבג"ץ בטענה שישנה קבורה מוסלמית בלתי חוקית בתחום גן לאומי סובב חומות ירושלים. השטח הנידון משתרע על 2000 מ"ר והוא נמצא מחוץ לתחום בית הקברות המוסלמי שנמצא לאורך הכותל המזרחי של הר הבית. עתירת הוועד הצטרפה לעתירת נוספת באותו נושא שהגיש אריה קינג כשנה קודם לכן.

הוועד הראה שאף על פי שהשטח שייך לעיריית ירושלים  ומוכרז כגן לאומי, אנשים פרטיים עושים עסקים ומוכרים באופן בלתי חוקי חלקות קבורה לכל דורש. בשטח יש 15 קברים מאוכלסים, ובכל יתר החלקות יש תאי קבורה ריקים או שלטים המציינים בעלות כביכול על החלקה.
בעתירה ביקש הוועד לאסור מיד המשך קבורה בשטח הגן הלאומי ולהרוס את מבני הקבורה הריקים, לסלק את השלטים המודיעים על בעלות פרטית כביכול ולהעמיד לדין את העבריינים שמכרו באופן בלתי חוקי את השטח לקבורה, את מי שחפר בו קברים ומי שקבר בו נפטרים.

לקריאת העתירה לחץ כאן

בתחילה עמדת המדינה הייתה שקיומו של בית הקברות בשטח הגן הלאומי הוא עובדה מוגמרת ואין למנוע את המשך קיומו, אין להרוס מבני קבורה קיימים אף אם אינם מאוכלסים, ואין למנוע את המשך הקבורה.

בעקבות המשך הדיונים בבג"ץ הנדון שינתה המדינה את עמדתה וקבעה שהמשטרה תסייע בגידור, גינון והסדרה של המקום. כמו כן היא קבעה שהמשטרה תסייע במניעת המשך הקבורה אך סייגה קביעה זו ב'שיקולים קונקרטיים של ביטחון וסדר ציבורי'. הוועד לא הסתפק בכך ובעקבות פגישתו עם השר לביטחון פנים אבי דיכטר הורה השר למנוע כל קבורה במקום, ללא הסתייגות.

ב 15.6.09 התקיים דיון בבית המשפט, ובו התברר שרשות הטבע והגנים אטמה 13 קברים מתוך כ-40 קברים ריקים שנמצאים בתחום הגן הלאומי, וכן כיסתה באדמה 200 מ"ר מתוך 2000 מ"ר, שנמצאים בתחום הגן הלאומי עליו החל להשתלט בית הקברות המוסלמי. בדיון זה המדינה אמרה שיש לה תכנית להסדרת הגן הלאומי בשטח הקבורה, ובכך קיבלה באופן עקרוני את עמדת העותרים.

לשמיעת כתבות שהתפרסמו בעקבות הדיון בבית המשפט העליון לחץ כאן

בפסק הדין של בג"ץ בעקבות הדיון האחרון צוין כי עמדתה הראשונית של המדינה הייתה בלתי מספקת וכי בעקבות הדיונים הנוספים שינתה המדינה את עמדתה וקיבלה את עמדת העותרים. בג"ץ שיבח את העותרים ואמר שהם תרמו להצפת הבעיה ולקידום ממשי של הטיפול בה. שופטי בג"ץ חיזקו את ידי המדינה להמשיך וליישם את תכנית הסדרת הגן הלאומי.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן

להודעה שפרסם הוועד לעיתונות בעקבות פסק הדין לחץ כאן

חזרה לתפריט 'הזירה המשפטית'