מניעת הפיקוח באורוות שלמה על פי פרסום רשות העתיקות

 

 

"אוגוסט-דצמבר 1996

נעשו עבודות רחבות היקף להכשרת החלל התת-קרקעי של 'אורוות שלמה' לתפילה... במהלך העבודות לא הותר למפקחי רשות העתיקות לבקר במקום באורח סדיר; נערכו ביקורים אחדים בחסות המשטרה...

ספטמבר 1996

במחצית הראשונה של החודש, הינו כשנעשו העבודות ב'אורוות שלמה', קיימו אנשי רשות העתיקות שיחות לא פורמאליות אחדות עם מנהל הווקף המוסלמי, המהנדס ע' חוסייני, שיועדו לאפשר גישה חופשית של מפקחי רשות העתיקות למקום, כפי שהיה מקובל בעבר. בסופו של חודש זה, לאחר שנפתח הפתח הצפוני של 'התעלה החשמונאית ('מנהרת הכותל') התקיימה עוד שיחה; נציגי הווקף הודיעו בה לנציגי הרשות, שעל פי ההנחיות שקיבלו, הם מנועים מהתרת גישה חופשית למקום לאנשי רשות העתיקות".

[גדעון אבני ויוחנן זלינגר הר הבית 2001-1917, הוצאת רשות העתיקות]

פקחי רשות העתיקות טוענים כי הווקף מנע מהם כניסה לאורוות שלמה ומעבר השער המשולש בגלל פתיחת המנהרה החשמונאית, אבל לאמתו של דבר השתלשלות האירועים מעידה שהווקף מנע את כניסת רשות העתיקות עוד לפני פתיחת המנהרה החשמונאית וגרם להרס עתיקות בוטה. מדבריהם עולה שפתיחת הפתח לצורך תפילה באורוות שלמה נעשתה כבר ביוני 1995, והעבודות הלא חוקיות במקום החלו לכל המאוחר באוגוסט 1996, בעוד שפתיחת המנהרה החשמונאית חלה בספטמבר 1996! בכל מקרה, גם אם מונעים מרשות העתיקות להיכנס לאתר עתיקות כדי למלא את תפקידה החוקי, מוטל עליה לעצור את כל הפעולות הנעשות במקום שלא על פי חוק.