יום ירושלים תש"ע – תמונת מצב בהר הבית

43 שנה אחרי שחרור ירושלים, ובהר הבית מופרים באורח קבע חוק העתיקות וחוק התכנון והבנייה, והמדינה אינה מונעת זאת. המשטרה, רשות העתיקות ועיריית ירושלים אינן מבצעות את זכותן וחובתן לאכוף את החוקים הללו על הר הבית, ומשלימות עם הפרות החוק החמורות והמשך הרס העתיקות שעושה הווקף. המדינה משתמשת בתירוצים ביטחוניים כדי לאפשר את העבריינות המתמשכת במתחם הר הבית.
הוועד למניעת הרס העתיקות פועל כבר עשר שנים כדי לשנות את המצב, אך לצערנו, עדיין אין פיקוח ארכאולוגי ראוי, ונמשך הזלזול בעתיקות והרס העתיקות. 
 

 

 מחרב חדש במעבר שער חולדה

הווקף משנה ייעודי קרקע בתוך הר הבית כדי להפוך את כל מתחם הר הבית לרצף מסגדים ולהשמיד כל עדות לזיקה בין העם היהודי להר הבית. 
 

שטח מתוכנן למסגד בחללים תת קרקעיים 

לפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ולווקף יש תכנית להמשיך להשתלט על שטחים גדולים נוספים בתוך מתחם הר הבית, מעל ומתחת פני הקרקע, ולהפכם למסגדים. 
 

 הר הבית נראה כמו אתר בנייה

נוסף על כמויות גדולות מאוד של חומרי בנייה המצויים כבר במתחם הר הבית, ומשווים לו מראה של אתר בנייה, מוכנסים עוד ועוד חומרי בנייה, ללא פיקוח וללא שליטה. 
 

 עמודים עתיקים מושלכים בהר הבית

במתחם הר הבית מושלכים ממצאים חשובים ומעניינים כמו פריטי שיש מעוטרים, קורות עץ מגולפות, אריחים ועוד, כאילו מדובר בפסולת ובממצאים חסרי ערך, בשעה שהיה ראוי שיימצאו במוזיאון בתנאי שימור ראויים.  

מספרי פקס של לשכת ראש הממשלה ולשכות השרים:

לשכת ראש הממשלה: 02-5664838
לשכת השר לביטחון פנים: 02-5428039
לשכת שרת התרבות והספורט: 03-6873361

לצורך ריכוז הנתונים נודה לכם אם תשלחו העתק מכתביכם גם לכתובת: reut@templemountdestruction.com