מידע מעמיק

 

 

המידע המעמיק מיועד לצרכי עיתונאים ואנשים אחרים שרוצים לעשות תחקירים או עבודות וזקוקים לפרטים שלא הובאו בסקירה הכללית באתר.

מובאים כאן מאמרים העוסקים בהר הבית, וכן פרטים על עתירות לבית המשפט העליון, פרוטוקולים של ישיבות ועדות הכנסת שבהן דנו בעניין הר הבית וקבצים שבהם ריכוז העובדות בפירוט רב.

כמו כן מובא כאן דף המיועד לעיתונאים בלבד והוא מאפשר לעיתונאים ליצור קשר עם הוועד כדי לקבל מידע עדכני ליצירת כתבות.

 

מאמרים וכתבות

 

מודל

 

פרטים נוספים

 

סרטונים

 

לעיתונאים בלבד

 

איגרת ליום ירושלים